EXPERTIS INOM BROTTMÅL

Medarbetare

Simon Bergström

Advokat och delägare

Telefon: 070 – 149 28 07

E-post: simon@advhundra.se

Inriktning:
Brottmål inklusive ekobrott (offentliga och privata försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde).
Läs mer

Rickard Johansson

Advokat och delägare

Telefon: 070 – 443 20 04

E-post: rickard@advhundra.se

Inriktning:
Främst brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn).
Läs mer

Felix Nelson

Advokat & managing associate

Telefon: 070 – 947 98 80

E-post: felix@advhundra.se

Inriktning:
Brottmål inklusive ekobrott (offentliga och privata försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt migrationsrätt.
Läs mer

Hanna-Marija Zivojinovic

Advokat

Telefon: 076 – 000 20 90

E-post: hanna@advhundra.se

Inriktning:
Brottmål inklusive ekobrott (offentliga och privata försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt familjemål (vårdnad/boende/umgänge).
Läs mer

Hanna Sidvall

Tjänstledig

Telefon: 073 - 809 94 42

E-post: sidvall@advhundra.se

Inriktning:
Brottmål (privata försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt familjemål (vårdnad/boende/umgänge).
Läs mer

Linda Hamrit

Biträdande jurist

Telefon: 073 585 55 80

E-post: linda@advhundra.se

Inriktning:
Brottmål (privata försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt familjemål (vårdnad/boende/umgänge).
Läs mer

Rättsområden

Brottmål

Försvarare

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du har anhållits. I vissa andra situationer kan du också ha rätt till en offentlig försvarare. Kostnaden för den offentliga försvararen står staten för men kostnaden kan sedan behöva återbetalas till fullo eller till viss del av den misstänkte om denne döms för brott samt om dennes ekonomi medger detta. I alla brottmålsprocesser där du är misstänkt för brott har du rätt att biträdas av en privat försvarare.
Den privata försvararen bekostas av dig själv men denna kostnad kan under vissa förutsättningar återbetalas av staten vid en frikännande dom. Om du vill ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära att få just den advokaten. För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det viktigt att vi kommer in tidigt i utredningen. Begär därför biträde av en advokat från Advokatfirman Hundra redan under det första polisförhöret. Samtliga advokater på Advokatfirman Hundra åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Vi rekommenderar att du alltid frågar om din rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet samt att i övrigt lämna stöd och hjälp till målsäganden under utredningen och vid en eventuell rättegång. I målsägandebiträdets arbetsuppgifter ingår bland annat att föra talan om skadestånd. Du har rätt att begära en särskild jurist som ditt målsägandebiträde. Samtliga jurister vid Advokatfirman Hundra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

Om brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn ska en särskild företrädare utses om vårdnadshavaren är misstänkt för brottet eller om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte befaras inte kunna tillvarata barnets rätt. Den särskilda företrädaren hjälper barnet i rättsprocessen och beslutar om exempelvis läkarbesök. I den särskilda företrädarens arbetsuppgifter ingår även att föra talan om skadestånd. Samtliga jurister vid Advokatfirman Hundra åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Advokatfirmans jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister innefattande bland annat boende, vårdnad och umgänge.

Socialrätt

Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål samt som ställföreträdare i LVU-mål. Kostnaden för det offentliga biträdet och ställföreträdaren står staten för. Om du vill biträdas av en särskild jurist har du rätt att begära att få just den juristen.

Migrationsrätt

Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden som rör uppehålls- och arbetstillstånd, asyl, familjeanknytning, verkställighetshinder, förvar, uppehållsrätt, visum och svenskt medborgarskap. Byråns jurister innehar mångårig erfarenhet av att agera som ombud och offentligt biträde inom detta rättsområde.
I asyl- och förvarsärenden har du rätt till ett offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för. Om du vill biträdas av en särskild jurist har du rätt att begära att få just den juristen.

The lawyers at Advokatfirman Hundra undertake assignments as public counsel and private representative in matters concerning residence and work permits, asylum, family connections, impediments to enforcement, custody, right of residence, visas and Swedish citizenship. The lawyers have many years of experience acting as public counsels and private representatives in these areas of law. In asylum and detention cases, you have the right to a public counsel. The cost of the legal counsel is borne by the Swedish Migration Agency. If you wish to be assisted by a certain lawyer, you have the right to request that.

Om oss

Advokatfirman HUNDRA grundades av advokaterna Simon Bergström och Rickard Johansson. Firmanamnet symboliserar att vi ger allt – hundra procent – i vårt arbete för våra klienter.

Grundarna bakom Advokatfirman HUNDRA delar målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet samt tillgänglighet för klienten sätts i fokus.  Detta motto gäller även i vårt bemötande och tillgänglighet mot externa aktörer såsom domstolar och myndigheter. För att uppnå dessa mål arbetar Advokatfirman HUNDRA:s personal inte enbart under vanliga kontorstider, utan ofta även kvällar och helger. Vi nås, utöver personliga möten, per telefon, mail och via appar/sociala medier.

Grundarna och firmans anställda har mångårig erfarenhet från välrenommerade humanjuridiska advokatbyråer med inriktning på brottmål och grundarna har flera refererade fall i Högsta domstolen. Därutöver finns tidigare erfarenhet från stora affärsjuridiska advokatbyråer samt tingstjänstgöring vid Solna respektive Södertörns tingsrätt.

 

 

Kontakt

Advokatfirman HUNDRA AB

Telefon
08-588 00 111

E-post
info@advhundra.se

Besöksadress
Pipersgatan 12
112 24 Stockholm

Företag och bankuppgifter
Advokatfirman HUNDRA AB
Org. Nr: 559185-6074
Bankgiro: 111-5823
Klientmedelskonto: 311-1069

Klicka på kartan för att se större version