Simon Bergström

Advokat och delägare

Telefon:
070 – 149 28 07

Mail:
simon@advhundra.se

Inriktning:

Brottmål inklusive ekobrott (offentliga och privata försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde).

 

Språk:

Svenska och engelska

 

Tidigare:

Simon Bergström studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin examen 2008. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat vid Stockholms Advokatteam (2017-2019), Försvarsadvokaterna Stockholm (2012-2017) och Advokatfirman Hammarskiöld & Co (2009-2010, 2011-2012). Simon fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt (2010-2011).

 

Refererade mål i Högsta domstolen:

  • NJA 2015 s. 668
  • NJA 2016 s. 202
  • NJA 2016 s. 819
  • Ö 5686-22
  • NJA 2023 s. 143