Linda Hamrit

Biträdande jurist

Telefon:
073 585 55 80

Mail:
linda@advhundra.se

Inriktning:

Brottmål (privata försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt familjemål (vårdnad/boende/umgänge).

 

Språk:

Svenska och engelska

 

Tidigare:

Linda Hamrit tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2023. Linda Hamrit arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.