Rickard Johansson

Advokat och delägare

Telefon:
070 – 443 20 04

Mail:
rickard@advhundra.se

Inriktning:

Främst brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn).

 

Språk:

Svenska och engelska

 

Tidigare:

Rickard Johansson studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin examen 2008. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat vid andra advokatbyråer med inriktning på främst brottmål (2013-2019). Han har även arbetat på advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik (2009-2010 och 2012-2013). Rickard fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt (2010-2012).

 

Refererade mål i Högsta domstolen:

  • NJA 2016 s. 465

Refererade mål i Migrationsöverdomstolen:

  • MIG 2019:11